Over AMACK

Wat is A-MACK?

• Leerlingen volgsysteem gebaseerd op proces en methodiek
• Hulpmiddel en checklist voor docenten en studenten
• Hulpmiddel voor studie en ontwikkelen materiaal
• Communicatie model voor alle betrokken partijen

AMACK logoWat betekent A-MACK?

A = Attitude
M = Motorische vaardigheden
A = Auditieve vaardigheden
C = Creative vaardigheden
K = Kennis vaardigheden

Waarom A-MACK?
• Transparantie
• Hulp bij ontwikkelen curriculum, doelstellingen en materiaal
• Human resource

Mogelijk gebruik A-MACK bij muziek- en kunstopleidingen

• Intake en verslag legging bij toelatingen
• Ontwikkelmodel voor inhoud curriculum
• Communicatie model voor betrokken partijen
• Beoordelingen en verslaglegging
• Strategiemodel in het proces
• Basis voor methodiekles

Wie maakt er gebruik van A-MACK?

  • DSOPM (VO, Media academie en individuele lessen) 170 leerlingen en 35 docenten.
  • Conservatorium Amsterdam POP opleiding 120 leerlingen en 40 docenten, begeleiders.
  • Conservatorium Amsterdam MSA nascholing Instrumentalisten in het basis onderwijs.
  • The Real band (Bart Suer)
  • PopSport Coaching & NetWork
  • Een aantal MBO’s muziek willen er mee gaan werken

Globaal stappenplan implementatie A-MACK

  • Docenten trainingen
  • Feedback uren / (online) evaluaties